Η Πάνδημος Ηώς είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό πολιτιστικό/εκπαιδευτικό, η οποία έχει πνευματική, καλλιτεχνική και κοινωφελή δράση. Μεταξύ των άλλων, έχει σα σκοπό την ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου στην Ελλάδα, και αποσκοπεί σε δράση στο εξωτερικό. Επίσης, στοχεύει στην πολιτιστική αποκέντρωση, την προώθηση του ελληνικού και ευρωπαϊκού πνεύματος, την ενδυνάμωση του διαπολιτισμικού διαλόγου κ.λπ., μέσα από ποικίλες δράσεις, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, παραγωγή ντοκιμαντέρ και video art, εκθέσεις κ.ά.

“Pandimos Eos” is a civil nonprofit company with cultural/educational purposes and has an intellectual and artistic action pertaining to the community interest. Its aim, among others, is to elevate the cultural level in Greece and establish activities abroad. Furthermore, it aims at cultural decentralisation, promotion of both Greek and European spirit, reinforcement of intercultural dialogue etc, through various activities, musical and theatrical events, documentaries production and video art, exhibitions etc.

pandimos-ios
Σπ. Τρικούπη 69, 11473, Αθήνα | 210 8259505 | contact@pandimos-ios.gr
 
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ...
UNDER CONSTRUCTION...